لیست محصولات: کاغذ خردکن

 1. Nikita - 468

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سایز برش:  4*40 میلیمتر
  نوع برش: پودری
  ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ (a4/70gr)

  جزئیات بیشتر
 2. Nikita - 9310

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

   نوع برش: پودری
  سایز برش  2*9 میلیمتر
  ظرفیت ورودی کاغذ 6 برگ (a4/70gr)

  جزئیات بیشتر
 3. Nikita - 9360

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع برش: پودری
  سایز برش 2*9 میلیمتر
  ظرفیت ورودی کاغذ 10 برگ - a4/70gr
  جزئیات بیشتر
 4. Nikita - 9520

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع برش: پودری
  سایز برش  2*9 میلیمتر
  ظرفیت ورودی کاغذ : 15برگ -A4/70gr
  جزئیات بیشتر
 5. Nikita - 9351

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع برش: پودری
  ظرفیت ورودی: 10 برگ A4
  سایز برش: 2.5x15 میلیمتر
  جزئیات بیشتر
 6. Nikita - 9355

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع برش: پودری
  سایز برش: 2*8 میلیمتر
  ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ - a4/70gr
  جزئیات بیشتر
 7. Nikita - 9511

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع برش: پودری
  ظرفیت ورودی: 17 برگ A4
  سایز برش: 2x12 میلیمتر

  جزئیات بیشتر
 8. Nikita - 9680

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع برش: پودری
  سایز برش: 2*6 میلیمتر
  ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ - a4/70gr
  جزئیات بیشتر
 9. Nikita - Silver plus

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

   نوع برش: پودری
  سایز برش  2*9 میلیمتر
  ظرفیت ورودی کاغذ : 10 برگ - A4/70gr
  جزئیات بیشتر
 10. Nikita - 9681

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع برش: پودری
  ظرفیت ورودی: 12 برگ A4
  سایز برش: 3x20 میلیمتر

  جزئیات بیشتر
 11. KOBRA - C2 400

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  اداری حجم کارزیاد
  نوع برش: پودری
  ظرفیت ورودی: 31 برگ A4
  سایز برش: 1.9x15 میلیمتر
  جزئیات بیشتر
 12. KOBRA - C4 390

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  اداری حجم کار زیاد
  نوع برش: پودری 
  ظرفیت ورودی: 26 برگ A4
  سایز برش: 3.9x40 میلیمتر

  جزئیات بیشتر