لیست محصولات: مالی و حسابداری

 1. صفحه 1
 1. نرم افزار سپیدار (بسته تولیدی)

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  جهت دریافت  مشاوره و انتخاب بسته ی مناسب تماس بگیرید
  مدیریت کارآمد بهای تمام شده
  محاسبه آسان بهای تمام شده هر محصول به تفکیک هر سفارش و مشتری
  بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع 
  مديريت فرايند توليد از ابتداي سفارش تا انتهاي توليد محصول 
  کاهش ضایعات تولید و محاسبه بهای تمام شده ضایعات

  جزئیات بیشتر
 2. نرم افزار سپیدار (بسته خدماتی)

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  جهت مشاوره و انتخاب بسته ی مناسب تماس بگیرید
  كنترل حسابهاي بانكي و صندوق به صورت ارزي و ريالي 
  تهيه صورت هاي مالي و صورت مغایرت بانکی 
  خرید خدمت و صدور فاکتور متناسب با آنها 
  نگهداري حساب مشتريان 

  جزئیات بیشتر
 3. نرم افزار سپیدار (بسته بازرگانی)

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  جهت دریافت مشاوره و انتخاب بسته‌ مناسب تماس بگیرید.
  اعتبارسنجی مشتریان و امکان پیگیری فاکتورهای وصول نشده 
  انجام فروش متناسب با شرایط متفاوت برای گروه‌های مختلف مشتریان 
  گزارش سود و زیان خرید و فروش به تفکیک هر کالا 
  اطلاع از نقطه سفارش و کالا های نیازمند سفارش 

  جزئیات بیشتر
 4. نرم افزارسپیدار (بسته پیمانکاری)

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  جهت دریافت مشاوره و انتخاب بسته ی مناسب تماس بگیرید.
  کنترل تضامین ، پیش دریافت‌ها ، علی الحساب و مصالح مربوط به هر قرارداد 
  محاسبه سود و زيان مربوط به هر پروژه به تفكيك قرارداد 
  برآورد میزان پیشرفت پروژه های پیمانکاری 
  مدیریت صورت وضعیت های ارسالی و صورت هزینه های دریافتی

  جزئیات بیشتر
 1. صفحه 1