رول حرارتی

قیمت ویژه 10,000 تومان

قیمت معمولی

چاپ آبی
عرض : 8 سانتیمتری
طول : 40 متری

وضعیت انبار: موجود است

عرض : 8 سانتیمتری
طول : 40 متری